PROTECH HAVALANDIRMA


​​​​HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Kapalİı mekanlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır. Gerekli sistemler mahalin havasının hem sıcaklık, hem izafi nemini bütün bir yıl boyunca, dış hava şartlarından bağımsız bir değerde sabit tutmasını amaçlar. Havalandırma sistemlerinin temel unsurları şunlardır;

a-Sıcaklık

b. Hava hızı 

c. Hava temizliği

 İnsan içinde bulunduğu ortam havasına ısı, karbondioksit gazı, su buharı ve hoş olmayan kokular bırakır. Çok sayıda insanın aynı ortamlarda bulunuşu sırasında havanın gaz ve duman halindeki kirlilikler bakımından zenginleşmesini önlemek için bu mahali havalandırmak başka bir ifade ile bu mahale yeterli miktarda taze hava gönderilmesi gerekir. Endüstriyel ortamlarda ise imalatın kaliteli olabilmesi ve ortamlarda rahat bir şekilde çalışabilmek için havalandırma gereklidir. Havalandırma sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi bazı temel koşullara bağlıdır. Bu koşullar; 1. Ortama gerekli taze hava girişinin mutlaka yapılması, 2. Ortamda rahatsızlık yaratacak hava akımının (ceryanın) olmaması, 3. Havalandırma sisteminin mahal havasını üniform bir şekilde dağıtıp toplaması 4. Vantilatörlü tesislerde sessiz bir çalışmanın sağlanması gibi hususlardır.

Havalandırmaya Olan İhtiyaç, İlgili Yönetmelikler ve Standartlar Havalandırma;

 1. Canlıların bulundukları ortamlarda, solunum yapmaları, terlemeleri, ısı yaymaları, sigara içmeleri, koku yaymaları gibi nedenlerden dolayı 2. İşletmelerde, üretim esnasından satış işlemine kadar ortaya çıkan zararlı tozların, gazların ve kokuların giderilmesi için 3. Depolarda gıda maddelerinin veya koku yayan diğer malzemelerin yaydıkları koku nedeniyle ve bozulmalarını önlemek için gereklidir. 3194 sayılı imar kanunu, evlerin yeterli aydınlıkta ve havalandırılabilir olmasını şart koşmaktadır. Günümüzde inşa edilen binaların sızdırmaz olması, pencere ve kapılardan sızıntının çok az olması, mahallerde oksijen yetersizliğine sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalarda halka açık binaların %30’unda iç hava kirliliği tespit edilmiştir. Bu yüzden iç hava kalitesi oldukça önemlidir. İç mekanlardaki hava kirliliğinin %52’si havalandırmanın yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır.

Havalandırma Yöntemleri Hava hareketini sağlayan kuvvetlere göre üçe ayrılır

 1. Doğal havalandırma: Havanın hareketi ve dolayısıyla yenilenmesi sıcaklık farklarına ve rüzgar etkisine bağlıdır. (Baca ve rüzgar etkisiyle) 2. Doğal–mekanik havalandırma: Rüzgar etkisiyle çalışan baca aspiratörleri örnek olarak verilebilir. 3. Mekanik havalandırma: Bu tip havalandırmada havanın hareketini bir vantilatör temin eder. Bu da üç şekilde olabilir. Mekanik girişli doğal çıkışlı (vantilatörlü.) Doğal girişli mekanik çıkışlı (aspiratörlü).Mekanik giriş ve çıkışlı (vantilatör ve aspiratörlü).

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

FİLTRELER

Toz-talaşın havadan ayrıştırılmasında kullanılan filtreler, işletmelerin kapasite ve ihtiyaçlarına göre çok çeşitlilik göstermektedir. Filtreler, filtre edilecek tozun konsantrasyonu, fiziksel, kimyasal özelliklerine, sıcaklık, nem değerlerine göre en uygun temizleme tertibatı ve filtre dokumaları seçilerek özel olarak imal edilirler. Hava kalitesinin korunması yönetmeliğinde belirtilen sınır emisyon değerleri garanti edilebilmektedir. Filtre torbalarında, temizleme mekanizmasına göre, mekanik silkelemeli, jet–puls ve ters hava yıkamalı tip filtre alternatifleri bulunmaktadır

SİLO ÜSTÜ FİLTRELER

Dışarıdan silonun devamı şeklinde görünen silo segmanları içine monte edilen filtre dokumalarından meydana gelmiştir. Jet puls veya mekanik silkelemeli temizlemeli modelleri mevcuttur

JET PULUS SİSTEMLERİ

Yüksek toz tutma verimi gerektiren, ince tozların filtrasyonunda kullanılırlar. Filtre temizlemesi, basınçlı hava jeti ile ters yıkamalı olarak sağlanmaktadır Bu tip filtreler, fanlar çalışırken dahi etkin bir şekilde torbaları temizleyebilmektedir. Bu sayede işletme 7 gün 24 saat çalışabilir. Zincirli, konveyörlü, helezonlu modelleri olduğu gibi silo üstü modelleri de mevcuttur.

MOBİL FANLİ HAVA FİLTREMELİ SİSTEMLER

Filtre torbaları üstünde ileri geri giden vantilatör ile, filtre torbalarına ters hava basılarak temizleme yapar. Bu filtre de sürekli çalışmaya uygundur. Zincirli, konveyörlü, helezonlu modelleri mevcuttur.

MEKANİK SİLKELEMELİ FİLTRELER

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde, kuru ve kaba talaşın filtrasyonunda kullanılırlar. Elektrikli ve pnömatik tahrikli vibromotorlu modelleri mevcuttur. Temizleme işlevini fan durduğunda yerine getirdikleri için, fanların toz konsantrasyonuna bağlı olarak 3-4 saatte bir durması gerekir. Bunker yerine şeffaf PVC biriktirme torbalarında talaş toplanan modeller de kullanılabilir.

SİKLONLAR

Merkez kaç kuvveti prensibiyle çalışan siklonlar, kaba ve yaş talaşın filtre edilmesinde kullanılırlar.

MULTİ SİKLONLAR

Bir çok, küçük siklonun, bir gövde üzerinde gruplanması ile oluşturulan multi siklonlar özellikle, baca gazı içerisindeki kurum ve katı partiküllerin tutulmasında kullanılırl

VANTİLATÖR

Talaş taşıma sistemleri için özel dizayn edilmiş tek emişli radyal vantilatörler, yüksek verimli ve kapasite garantilidir. Akışkan cinsi ve taşınacak malzeme özelliklerine uygun, malzemeden ve kanat rotor yapısında imal edilmektedir. DIN ve ISO standartlarına göre elektronik tezgahlarda hassas olarak statik ve dinamik balanslama yapılmaktadır. Fanlar ihtiyaca göre, kayış – kasnak veya kaplin tahrikli olarak yapılabilmektedir.

ELEKTROSTATİK SİSTEMLER

Elektrostatik filtreler, elektrostatik hızlandırma prensibini kullanarak havadaki koku, is, duman, yağ, toz gibi partikülleri elimine ederek işletmelerin dışarıya saldıkları kirli, kötü kokulu ve yağlı havayı arındırır. Elektrostatik hızlandırma yönteminde hava, bir fan ile çekilerek yıkanabilir metal ön filtreye sokulur ve böylelikle büyük partiküllerden arındırılır (opsiyonel). Boyutu 0.3 mikron (1 mikron = 1/1.000 mm) olan parçacıklar çok güçlü bir elektrik güç bölgesinden geçirilir (iyonize Notlar . 2500 m3/h hava debisinden 30000 m3/h’e kadar geniş kapasite aralığı, . Cihaz dışı 300 Pa statik basınç değerinden, cihaz dışı 1000 Pa statik basınç değerine kadar direnç karşılama yeteneği, . Yüksek verimli koku önleme kabiliyeti, . Kolay temizlenebilir ve bakım yapılabilir filtreler, . Geriye eğik kanatlı plug fan teknolojisi ile hassas debi kontrolü yapabilme imkanı (opsiyonel), . Geriye eğik kanatlı plug fan veya kayış kasnaklı radyal fanlar ile kolay temizlenebilme kabiliyeti, . Otomasyon panosu ile frekans invertörlü şekilde hassas kapasite kontrolü, . Modüler yapısı ile filtre ve fan hücrelerinin farklı noktalarda montaj yapılabilme avantajı, .İç ortam veya dış ortamda kullanılabilme imkanı, . Endüstriyel mutfaklarda etkin ve kolay çözüm sunabilme kabiliyeti. edildiği bölüm). Burada parçacıklar pozitif elektrik yükü ile yüklenir. Bu pozitif yüklü parçacıklar eşit aralıklı paralel dizilmiş toplayıcı bir yüzeyden geçerler. Bu yüzeyler sırasıyla negatif ve pozitif yüklüdürler. Pozitif yüklü olanlar bu parçacıkları iterlerken, negatif yüklü yüzeyler bu parçacıkları çeker ve toplarlar. Filtreye yapışan parçacıklar, uygun zamanda temizlenir ve yeniden yerine takılır. Cihaz üzerinde bulunan yağ musluklarına drenaj bağlanır, biriken yağ da bu musluklardan atılır (opsiyonel).

ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Isıtma ve soğutma sistemleri, tesis edildiği her ortamın istenilen sıcaklıkta/serinlikte tutabilmesi için iç ortamdan dış ortama ve çevreye olan ısı kaybının önlenmesi amacıyla çalışan sistemlerdir. İnsan hayatı için hayati önem arz eden ısınma ihtiyacının yasalara ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde tesis edilerek evlere dağıtılması apartmanlar ve siteler için olmazsa olmaz zorunlu ihtiyaçlardan biridir.

VRF SİSTEMLERİ

VRF, Değişken Soğutucu Akışkan Debisi anlamına gelmektedir. Bir dış ünite ile birden fazla iç ünitenin kontrol edildiği klima sistemidir. Bir VRF Klima Sistemi, binanın değişen kapasite ihtiyaçlarına bağlı olarak soğutkanın akışını kontrol eder. VRF Klima Sistemi bina dışında bulunan dış ünite ve bina içindeki yaşam alanlarını soğutmak ve/veya ısıtmak amacı ile kullanılan iç ünitelerden oluşur.

VRF Klima Sistemlerini, klasik split klimalardan ayrılan en büyük özelliği; değişken gaz debisi sayesinde enerji tasarrufu ile birlikte çalışıp kullanıcıların konforunu en yüksek seviyede tutmasıdır. Çevreye maksimum özen ve saygı gösteren sistem, enerji tasarrufuna odaklanmış, gelişmiş uygulama esnekliği sağlar. Çok katlı bir plazadan, bir tek villaya kadar yeni yapılan veya mevcut her türlü yapıda tam bağımsız kontrol imkanı sağlamaktadır.

 

PROTECH HAVALANDIRMA

TÜM HİZMETLERİMİZ

BOYANE VE ÇELİK BACA

BOYANE VE ÇELİK BACA

Boyane ve çelik baca işleri itina ile yapılır

OLİMPİK YÜZME HAVUZLARI

OLİMPİK YÜZME HAVUZLARI

Olimpik yüzme havuzları işlemlerinde yolumuza emin adımlarla devam etmekte ve size en iyi şekilde hizmet sağlamaktayız

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

Toz toplama sistemleri gibi işlemleri sağlamaktayız gerekli bilgileri almak için hemen bize ulaşın

LOJİSTİK DEPOLAR

LOJİSTİK DEPOLAR

Lojistik depo işleri itina ile yapılır.

FABRİKALAR

FABRİKALAR

Fabrika hizmetlerimiz mevcuttur.

RESTORANLAR VE CAFELER

RESTORANLAR VE CAFELER

Restorant ve cafe işleri itina ile yapılır.

OFİS ALANLARI

OFİS ALANLARI

Ofis alanları itina ile yapılır

OTOPARK VE SIĞINAKLAR

OTOPARK VE SIĞINAKLAR

Otopark ve sığınaklar itina ile yapılır

RESİM GALERİSİ

MÜŞTERİ YORUMLARI


Hemen bir yorum yazın


ÇALIŞMA SAATLERİ

 

Pazartesi

: 09:00 - 18:00

Salı

: 09:00 - 18:00

Çarşamba

: 09:00 - 18:00

Perşembe

: 09:00 - 18:00

Cuma

: 09:00 - 18:00

Cumartesi

: 09:00 - 18:00

Pazar

: KAPALIYIZ - -

TELEFON & ONLINE

 

Yetkili Kişi

: YAVUZ AKMAN

Telefon

: +90 (532) 651-5496

Fax

: +90 (000) ___-____

Cep Telefonu

: +90 (532) 651-5496

Cep Telefonu 2

: +90 (262) 606-1043

Adres

: Kazımkarabekir Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Esentepe Şok No 28 KOCAELİ

E-Mail

: info@protechhavalandirma.com

BİZE ULAŞIN

Tıkla Ara! Whatsapp Destek!