Reklam Zamanı Firmanı Ekle

PAZARLAMANIN TANIMI VE ÖNEMİ

  • 26.01.2020
  • 0

Pazarlama; işletme amaç ve hedeflerine ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, malların, hizmetlerin ve fikirlerin üretilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması süreci, pazarlama olarak tanımlanmaktadır. Pazarlama sadece üretim sürecinden başlayıp dağım sürecini kapsamamaktadır. Pazarlama, üretim öncesinde de üretim sonrasında da oluşacak süreçleri incelemektedir. Pazarlama da üretimden önce işletmeler, bulundukları rekabetçi Pazar içerisinde yer alabilmek için yeterince araştırma yapmak zorundalar. Pazar içerisinde yer almak isteyen işletmeler, araştırma tekniklerini kullanarak Pazar hakkında bilgi sahibi olabilirler. Araştırma teknikleri ile Pazar içerisinde yer alan rakip firmaları, rakip ürünleri, rakiplerin müşterilere yaklaşımlarını ve müşteri ürünleri nasıl tutundurduklarına dair bilgi edinebilirler.

Başlıca pazarlama faaliyetleri kendi içerisinde 4 ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar; üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtımdır. Üretim; tüketici tarafından talep edilen malın, hizmetin ya da fikrin üretilmesine denir. Üretim müşteri ihtiyaçları doğrultusunda araştırma teknikleri ile beraber en uygun hizmetin ve ürünün üretilmesinde katkı sağlamaktadır. Fiyatlandırma; işletmenin, tüketici için üretmiş olduğu hizmete veya ürüne değer biçmesine denir. Fiyatlandırma yapılan üretim ve hizmete göre değişiklik göstermektedir. Tutundurma; üretiliş ve fiyatı belirlenmiş olan ürünün tutundurulması yani tüketiciler tarafından alınması ve devamlı bir ürün haline gelmesi için yapılan çalışmalara denir. Tutundurma çabaları, ürünün reklamının yapılması, promosyon olarak ürünün halka sunulması gibi yöntemlerle tutundurma çabaları yapılmaya çalışılmaktadır. Dağıtım; talep edilen ürünün, fiyatlandırılması ve tutundurulmasından tüketiciye ulaştırmak amacıyla yapılan işlemlere denir. Dağıtımın yapılması da çok önemlidir. Ulaşımı zor olan bölgelere yapılacak olan dağıtım işlemlerinin zor olması, o ürünün her alana dağıtılması ve tutundurulmasının daha fazla yapılmasına katkı sağlamaktadır. Pazarlama faaliyetlerinin bu şekilde uyum içerisinde yapılması, ürünlerin pazardaki rakip firmalara karşı ayakta kalmasına ve işletmeninde rakip firmalar içerisinde yükselmesini sağlayacaktır. Pazara, tüketiciye yeterince tatmini vermek için yapılan işlemlere pazarlama anlayışı denilmektedir. Pazarlama anlayışı eski dönemlerde ve şimdiki dönemlerde aşırı farklılıklar yaratmaktadır. Eski dönem pazarlama anlayışlarına göre, müşteri üretilen hizmeti ve ürünü almak zorundadır. İşletme hangi ürünü ve hizmeti üretirse üretsin tüketici onu almaya muhtaçtır. Buradaki anlayış müşteriye verilen değerin değil de ürünün satışına verilen önemin olduğunu açıkça görmekteyiz. İleriki dönemlerdeki pazarlama anlayışı ise müşterilerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesi müşteriye değer verildiğini ortaya koymaktadır. Yeni pazarlama anlayışı ile beraber işletme, üretmiş olduğu ürünü tüketici almak zorunda değildir. Tüketici istediği zaman istediği ürünü satın alabilmektedir. Tam tersi olarak işletme, müşterilerin ihtiyaç ve isteklerinin ne olduğunu öğrenerek ona göre üretim yapmasına neden olmuştur. Bu anlayışta işletme için önemli olan şey üretilecek olan ürünün müşteri tarafından beğenilip değer oluşturmasıdır. Müşteri için üretilmiş olan ürün ya da hizmetin, müşteri tarafından tatmin olunmaması ve diğer ürünlere karşı değerinin olmaması işletme için çok büyük bir kaybın olması demektir. Bir müşterinin ürünü ya da hizmeti beğenmemesi, diğer müşterilerinde bundan haberdar olup aynı ürün için hiçbir deneme yapmadan aynı şeyi düşünmesine ve ürün hakkında kötü yorumların yapılmasına neden olabilmektedir. Bu sebepten ötürü pazarlama yapılırken müşterinin vereceği tepkilerin nasıl olacağına dair araştırma veya anket yapılabilir. Pazarlamanın bu denli önemli olması demek işletmelerin ileriki zamanlarda rekabetçi bir pazarda ayakta kalmasına veya pazar içerisinde ortadan kaybolmasına neden olabilmektedir. Pazarlama kolay bir süreç olarak görülmesine ve bilinmesine rağmen oldukça zor bir süreçtir. Bu süreçlerin doğru ve etkili bir şekilde yapılması müşteri tatmininin oluşmasına ve müşteri yaşam boyu değerinin artmasına da katkı sağlamış olacaktır. Müşteri yaşam boyu değeri, müşterinin işletmeye ve işletmenin ürünlerine ne kadar bağlı olduğunu göstermektedir. Müşteri tatmininin oluşması, işletmenin pazar içerisinde bulunan diğer işletmelere göre markalaşmasına ve tanınmasına katkı sağlamış olacaktır. Böylelikle işletme de yaşam boyu değerini korumaya başlamış olacaktır.

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız