Reklam Zamanı Firmanı Ekle

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

  • 21.01.2020
  • 0

Bağımlılık; kişinin kullanmış olduğu maddeye karşı belirli bir süreden sonra adapte olması, o madde olmadan yapamaması ve sağlığını olumsuz etkilemesi sonucu, o maddenin varlığına karşı duyulan ihtiyacın azalmaması ve bırakamamasına bağımlılık denir. Bağımlılık: sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı olmak üzere kendi arasında alt gruplara da ayrılmaktadır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber internetin her ortamda yaygınlaşıp kullanılması bireyler için bir avantaj haline gelirken aynı zamanda da dezavantaj haline de gelmektedir. Yıllar önce internetin ve teknolojinin daha gelişmediği ve yaygın olmadığı dönemlerde insanlar arasındaki iletişimin ne kadar güçlü olduğunu görebilmekteyiz. Belirli dönemlerde şehre gelen tiyatro ve sirk ekiplerinin insanlara mutlu anılar yaşattığı dönemlerde, internetten ve teknolojiden habersiz daha mutlu anılar biriktirilirdi. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesi ile özellikle de internetin her yerde hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle bireyler arasında iletişim bozukluğunun oluşmasına neden olmaktadır. Ergenlik döneminde yer alan bireylerin günlük kitap okuma alışkanlıklarının olması yerine internetin yer alması, özellikle internette online oyunların oynanması çocuğun zihinsel ve duyusal davranışlarında şiddete yönelik eğilimlere neden olmaktadır. Özellikle küçük yaşta olan çocukların büyüklerinden gördükleri şeyleri uygulama oranları çok yüksektir. Bu sebepten ötürü şiddete meyilli olmaları kaçınılmazdır. Online oyun sitelerinde oynanan savaş oyunlarının çocukların bünyelerinde empoze ettiği davranışlar ve konuşmalar, çocukların çevresine de aynı şekilde davranmasına ve söylenmeyecek şeylerin söylenmesine neden olabilmektedir. Bunun sonucunda çocukta oluşacak olan bağımlılık ileri zamanlarda meydana gelecek risklere karşı önlem almak aile için çok daha zor bir durum haline gelecektir. Teknolojinin bu sebepten ötürü çocuklar için belirli kısıtlamalar getirememesi ya da ailenin yeteri önemi vermemesi durumunda ileri düzeyde teknoloji bağımlısı bir birey olması söz konusudur. Teknolojik bağımlılık beraberinde bireyler için bir takım olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bunlar fiziksel ve sosyal bozukluklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Fiziksel bozukluklar; gözlerde kızarma, boyun tutulması, yeterince su içilmemesi, dilin işlevini yavaş yavaş kaybetmesi, parmak hareketlerinde kasılmaların olması ve hareket ettirmede zorluk yaşama. Sosyal bozukluklar; iletişim güçlüğü yaşaması, konuşmalarında aksamalar olması, toplum içerisinde fevri davranışlarda bulunması ve şiddete meyilli olması durumlarıdır. Bireylerde görülen bu davranışlar sonucunda hem aile içerisinde hem toplum içerisinde hem de kendi kişisel gelişimi içerisinde geri dönüşümü olmayacak etkiler yaratabilmektedirler. Bireylerin oyunlarda gördükleri davranışların ya da oyunlardan aldıkları talimatları gerçek hayata empoze etmesi ve kendi içerisinde yarattığı dünya ile hem çevresine hem de kendine büyük zararlar verebilmektedirler.

Teknoloji bağımlılığının azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması için aile bireylerinin özel ve profesyonel bir yardım almaları ya da devletin ücretsiz sunmuş olduğu merkezlere başvuruda bulunup bireyin özel durumunu anlatarak en kısa süre içerisinde yardım almaları önem arz etmektedir. Bireylerin herhangi bir yardım eğitimi almaması, bağımlılık düzeyinde artışa neden olmakla birlikte çocuğun kendi hayatına ve aile hayatına zarar verecek davranışlar sergilemesine neden olacaktır. Bundan dolayı ailelerin teknoloji bağımlısı olan ya da olabilecek potansiyele sahip bireyleri o tür şeylerden uzak tutmak için bu gibi profesyonel hizmet veren merkezler ile beraber çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Sizlerde çocuklarınızın bağımlı olmasını istemiyorsanız teknoloji ile değil aile bireyleri ile olan ilişkilerine önem verin.  

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız