Firmanı Ekle

AİLE İÇİ İLETİŞİM

  • 30.01.2020
  • 0

Aile bireylerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş olan küçük ya da büyük topluluklara denilmelmektedir. Çekirdek aile; anne baba ve çocuklardan oluşan küçük topluluğa denilmektedir. Geniş aile; anne, baba, çocuklar ve diğer ikinci derece aile bireylerinin bir araya gelmesi ile oluşan topluluğa denilmektedir. Aile, toplulukların oluşmasında ana kaynak olarak görülmektedir. Ailelerin bir arada olması daha geniş toplulukların oluşmasına ve ülkenin de daha büyük bir kitleye sahip olmasına katkı sağlamaktadır. 
Aile, bireylerin birbirleri ile olan saygı ve sevgilerinin düzenli bir şekilde devam etmesi ile beraber oluşmaktadır. Aileyi oluşturan yapı taşları içerisinde saygının çok önemli bir yeri vardır. Aile içersinde saygının olması demek, ailenin daha mutlu ve daha uzun süre ayakta kalmasına yardımcı olmaktadır. Aile içerisinde bulunan bireylerin birbirlerine karşı sergilemiş oldukları tavırlar, düşünceleri ve bağları ailenin daha güçlü bir yapıya sahip olmasına katkı sağlamaktadır. Bireylerin birbirlerine saygı ve saygı çerçevesi içerisinde hareket etmeleri, gelecek kuşağında aynı şekilde devam etmesine katkı sağlayacaktır. Gelecek nesillerin aile içinde görmüş oldukları davranışalrı birebir aktarması ailenin daha mutlu ve gelecek teşkil etmesine katkı sağlayacaktır. Aile içerisinde meydana gelecek herhangi bir sorun aile içerisinde karışıklığa neden olacaktır. Aile içi iletişim; aile bireylerinin birbirleri ile daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmaktadır. Aile içi iletişimde saygı ve sevgi ile büyüyen aile bireylerinin diğer insanlara karşıda aynı şekilde aynı saygı ve sevgi çerçevesi içersinde iletişim kurmasına katkı sağlamaktadır. Aile içi iletişimde meydana gelecek herhangi bir olumsuzluktan kaynaklanan durumların aile içi şiddete neden olmasına yol açabilmektedir. Aile içi şiddet, aile bireyleri arasında meydana gelen olumsuzlukların saygı ve sevgi çerçevesini zedelemesine denir. Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde iletişimin sürdürülememesi aile bireylerinin birbirleri ile olan bağlarının kopmasına neden olmaktadır. Aile içi şiddet etkilerini çocuklar üzerinde de görülmektedir. Aile içerisinde herhangi bir bireyin şiddete maruz kalması ileriki dönemlerde psikolojik sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle anne ve babadan kaynaklanan aile içi geçimsizlik ve şiddetin boy göstermesi aile yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Aile içi şiddetten etkilenen her birey gelecek zamanlarda kendi psikolojisinin ve çevresindeki kişilerinde psiolojisinin bozulmasına neden olmaktadır. Anne ve babanın birbirleri ile olan saygı ve sevgiyi yitirmeleri aile yapısının ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Birbirlerine karşı saygısı olmayan anne ve babaların çocuklarına karşıda saygı ve sevgi çerçevesi dışına çıkmasına neden olmaktadır. Aile içi iletişim bozulmasında en büyük etmelerden biri teknolojinin gelişmesidir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber ile içersinde sohbetlerin azalması bu gibi sorunlara neden olmaktadır. Sohbetlerin azalması ile beraber aile içerisinde bireylerin birbirlerine karşı olan saygı ve sevgide azalmaktadır. Son yıllarda gördüğümüz sonuçlara bakılacak olursa ile içi iletişimin iyi olmaması boşanmalara, şiddete ve ölümlere neden olmaktadır. Aile içerinde bu gibi olumsuzlukalın olması aile yapısının ortadan kalktığını göstermektedir. Özellikle boşanmaların artması ile beraber ortaya çıkan şiddet eğilimlerinin ve ölüm tehditlerinina artması toplum içinde büyük sorunlara neden olmaktadır. Özellikle erkek kesiminin kendini daha üstün olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Toplumda erkeklerin egemen olduğunu düşünen bir zihniyet bulunmaktadır. Bu zihniyetin oluşturmuş olduğu yapı yüzünden aile içi şiddetin oluşması da engellenememektedir. Aile içi şiddetin toplum içerisinde artması ile beraber dünya genelinde yaşanılan aile içi şiddet oranlarının da artmasına neden olmaktadır. Aile içi şiddetin fazla olduğu ülkelerde gelişmişlik seviyesinin de az olduğunu görmekteyiz. Gelişmiş ülkelerde aile içi yapısının daha düzgün olması bireylerin zihniyet yapısının daha gelişmiş olmasına ve yeniliklere açık olmasına bağlanmaktadır.
Aile içi şiddetin azalması için yapılacak en güzel uygulamalardan biri, işinde uzman aile danışmaları ile iletişime geçmektir. Aile danışmanları ile alınacak olan yardımlar ile beraber aile yapısının bozulmasının engellenmesi ve saygı ve sevgi çerçevesinin de aynı şekilde devam etmesine katkı sağlayacaktır. Aile bireylerin alacağı yardım ile beraber hem çocuklarına hem de gelecek kuşak için önemli katkılar sunacaktır. Gelecek kuşağın saygı ve sevgi içerisinde büyümesini istiyorsanız öncelik olarak kendinizde başlamanız gerekmektedir.