Reklam Zamanı Firmanı Ekle

REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

  • 04.02.2020
  • 0

 

Her birey ve çocuk birbirinden özel ve farklıdır. Bireysel gelişim sürecinde veya doğum öncesi süreçlerde zihinsel, bedensel ve duygusal olarak farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Bireylerin sahip olduğu bu farklı özellikler bazen genetik olarak bazen de çevresel faktörlerden dolayı farklılıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bireylerin sahip olduğu kişisel bozuklukların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bireylerde meydana gelen bu bozukluklar günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına engel olabilmektedir. Bireyler farklı bedensel ve zihinsel bozukluklara sahip olabilmektedir. Bu bozukluklar; bedensel engellilik, zihinsel engellilik, görme engellilik, işitme engellilik, konuşma güçlüğü ve öğrenme güçlüğü olarak bilinmektedir. Bu bozuklukların bazıları sonradan çevresel faktörlerden dolayı meydana gelebilmektedir. Bazı bozukluklar ise genetik yollardan yani daha önceden aile içerisinde olan ya da akraba evliliği sonucunda meydana gelen bozukluklardır.

Rehabilitasyon merkezleri, günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan özel bireylerin daha iyi bir şekilde günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için verilen özel eğitim merkezleridir. Rehabilitasyon merkezleri özel ve devlet kurumu olarak ikiye ayrılmaktadır. Devlet kurumları olan rehabilitasyon merkezleri maddi imkanları kısıtlı olan ve devletin yardımcı olduğu kurumlardır. Özel kurumlar ise şahsi olarak işletme açan ve belirli ücret dahilinde özel eğitim veren özel kurumlardır. Rehabilitasyon merkezleri bireylere verecekleri eğitimler ile beraber hem aile için hem de bireyler için önemli derece de yardımcı olmaktadır. Bozukluklara sahip olan bireylerin daha etkili bir şekilde hayata tutunmaları, toplum içerisine karışmaları ve kendi ihtiyaçlarını kendi başlarına yapmaları için önemli katkılar sunmaktadır. Bozuklukların bireyde yaratmış olduğu etkiler bazen fazla olmayabilir fakat eğitim alınmadığı sürece bireylerin sahip olduğu bozukluklar daha kötüye gidebilmektedir. Bedensel engelli bireyler, koşma, yürüme, yemek yeme gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan, bazen doğumdan kaynaklanan bazen de doğum öncesinden kaynaklanan sorunlardan dolayı bireylerde bu tür bozuklukların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Zihinsel engelli bireyler, kavrama, düşünme gibi duyusal ve zihinsel olan işlevleri yeterince yerine getirememesi sonucunda meydana gelmektedir. Zihinsel engelli bireyler, genellikle genetik yollardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Görme engelli bireyler doğum öncesinde ve doğum sonrasında kaynaklanan sorunlardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Görme engelli bireyler, özellikle kazalar sonucunda meydana gelen rahatsızlıklardan dolayı olmaktadır. Görme engelli bireyler sahip olduğu rahatsızlıklara göre değişebilmektedir. Görme oranına göre engelli denilmektedir. Her iki gözünü kaybeden ya da doğuştan göremeyen bireyler görme engelli konumunda yer almaktadır. İşitme engelli bireyler, doğuştan veya daha sonradan çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. İşitme engelli bireyler genellikle kazalar sonucunda kulak zarının patlamasından dolayı işitme kaybı yaşamaktadırlar. İşitme kaybı yaşayan bireyler özel rehabilitasyon hizmetleri ile beraber bu sorunları atlatabilmektedirler. Konuşma güçlüğü çeken bireyler, okuduğunu anlama ve kavrama konusunda herhangi bir sıkıntısı olmayan fakat onu dile getirmekte zorlanan bireylere denir. Konuşma güçlüğü çeken bireyler, toplum içerisinde kendilerini ifade edememekle beraber karşı tarafın onu anlamayıp yargılayacağını düşünebilmektedir. Bu bireyler, sadece toplum içerisine karışma değil aynı zamanda kendi aileleri ile de sorun yaşamalarına ve özgüven kaybı yaşamalarına neden olabilmektedirler. Öğrenme güçlüğü çeken bireyler, anlama ve kavrama noktasında güçlük çeken bireylerdir. Bireyler eğitimler sırasında aldıkları şeyleri kavrama da oldukça zorluk çekmektedirler. Öğrenme güçlüğü çeken bireyler kendilerini ifade etmede oldukça sorun yaşamaktadırlar. Ne söyleyeceklerini kavrayamayan bireyler, toplum içerisinde oldukça zorluk çekmektedirler. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için özel olarak eğitim alınması gerekmektedir. Özel rehabilitasyon eğitimi alamayan veya almayan bireyler bu bozuklukların ortaya çıkardığı diğer olumsuz sonuçlara da katlanmak zorundadırlar.

Rehabilitasyon merkezlerinin vermiş olduğu eğitimler sayesinde bedensel, zihinsel ve bilişsel bozukluklara sahip olan bireyler toplum içerisine daha etkili bir şekilde uyum sağlamaları için son derece de önemlidir. Rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimler aile içerisinde de bireylerin daha iyi bir şekilde iletişim kurmalarına ve özgüven sahibi olmalarına katkı sağlamaktadır. Özel rehabilitasyon hizmeti alması gerektirmeyen bozukluklara sahip olan bireyler, uzman rehabilitasyon danışmanları ile beraber eğitim alarak daha kolay ve etkili bir şekilde hayata uyum sağlayabilmektedirler. Uzmanlar tarafından verilen eğitimler ile birey kendi içerisinde de rahatlamaktadırlar. Özel eğitim alan bireyler kendi günlük ihtiyaçlarını karşılayacak duruma gelmesi, iş hayatına da atılmalarına katkı sağlamaktadır. Böylelikle toplum içerisinde dışlanma, utanma ve benzeri konularda sorun yaşamayacaklardır.

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız