Reklam Zamanı Firmanı Ekle

Z KUŞAĞININ MARKA SADAKATİ

  • 14.02.2020
  • 0

 

Sanayinin gelişmesi, teknolojinin gelişmesi ve küreselleşen dünya ile beraber birçok alanda farklı gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüz dünyasında toplumsal ihtiyaçların artması ile beraber oluşan arz-talep kanunu, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. İşletmelerin günden güne artması ile beraber rekabet pazarının da ortaya çıkması birçok küçük ve büyük çaplı işletmenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İşletmeler toplum ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve müşteri sadakatini artırmak için birçok farklı çalışma yapmaktadırlar. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile beraber ortaya çıkan birçok teknolojik ürün, toplum yapısının değişmesine neden olmaktadır. Teknolojinin gelişmesi, birçok farklı ürün ve markanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Marka bağlılığı; tüketicinin sürekli olarak belirli bir yere bağlı olarak alışveriş yapması veya hizmet almasına denir. Marka bağlılığı işletme için oldukça önemlidir. Marka bağlılığı sayesinde işletmenin rekabetçi Pazar içerisinde değerinin yükselmesine ve işletmesinin büyümesine katkı sağlamaktadır.

Günümüzde müşteri odaklı kültürün yaratılması ile beraber işletmelerin toplum ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ürün ve hizmet üretmesi durumunda müşteri bağlılığının artmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle günümüzde Z kuşağının teknoloji bağımlısı olmasından dolayı müşteri sadakatinin yaratılması oldukça zordur. 16-25 yaş arası gençlerin sahip oldukları elektronik malzemelerin kullanılması, birçok teknolojik ürüne sahip olmaları ve sosyal bir çevreye sahip olmalarından dolayı ürün ve hizmet veren firmaların oldukça güçlü tutundurma çabaları uygulamaları gerekir. Z kuşağının markalara olan sadakati, her geçen gün azalmaktadır. Bunun temel nedenleri arasında teknolojinin sürekli olarak gelişmesidir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber birçok elektronik ürünün ortaya çıkması, Z kuşağının sürekli olarak karar değiştirmesine neden olmaktadır. Sürekli olarak karar değiştirilmesi sonucunda herhangi bir markaya olan bağlılıkları olmamaktadır. Bu sebepten ötürü marka bağlılığının oluşturulması Z kuşağında oldukça zordur. Genel olarak müşteri bağlılığının oluşturulması, Z kuşağının değişen ve gelişen teknoloji karşısında ürün ve hizmetlerin tutundurma çabaları ile beraber oluşturulmaya çalışılması oldukça zordur. Z kuşağının gelişen teknolojiyi birebir takip etmesi ile beraber, yazılım alanında da yaşanan gelişmeler sonucunda bireyler herhangi bir markaya karşı tavırlarını ortaya açıkça koymaktadır. Ürün veya hizmetlerin nasıl üretildiği konusunda bilgi sahibi olan z kuşağı, markalara karşı bağlılık süreçlerinin oluşmasını engellemektedir. Özellikle büyük markalar olan bazı teknoloji firmaları, Z kuşağının marka sadakatini oluşturabilmek için oldukça büyük çabalar sarf etmektedir. Bu çabaların yeterince Z kuşağını etkilememesi, marka bağlılığının oluşmamasını sağlamaktadır. Son dönemlerde çevrimiçi oyunların fazla olması, birçok farklı sosyal uygulamanın ortaya çıkması sonucunda marka bağımlılığı sürekli değişmektedir. Z kuşağının teknoloji bağımlısı olmasından dolayı kendisi için uygun olan ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek ürün ve hizmetlere karşı marka bağımlılığı oluşturmaktadırlar. Marka bağımlılığının oluşması durumunda ürün ve hizmet üreten firmalarda büyümeye ve kendilerini teknolojiye adamaya başlamaktadırlar. Bir işletmenin, marka bağımlılığı sürecinde müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün veya hizmet üretmemesi marka bağımlılığının oluşmamasına ve işletmenin değer kaybetmesine neden olmaktadır. Z kuşağının işletmelerden beklentileri ise oldukça büyüktür. Bunun temel nedeni teknolojinin sürekli olarak gelişmesidir. Teknolojinin gelişmesi ve işletmenin teknolojik gelişmelerden uzak durması müşteri sadakatini ve bağımlılığının oluşmasını engellemektedir. Z kuşağının işletmelerden ve markalardan beklentileri şu şekildedir; teknolojiye açık olmaları, yenilikleri takip etmeleri, yenilikçi ürün ve hizmetlerin oluşturulması, tutundurma çabalarının daha aktif yapılması gibi faaliyetlerin düzenli olarak yapılmasıdır. Z kuşağının aynı zamanda gelecekte de beklentilerini karşılayan bir işletmeye bağlı olmasını istemeleri oldukça normal bir durumdur. Teknolojinin yerinde saymaması, sürekli olarak gelişmesi ve yenilenmesi sonucunda işletmelerde bu yeniliklere ayak uydurup gelecek yıllar için daha farklı ürün ve hizmet sunmaları gerekmektedir. Gelecek yıllar içerisinde teknolojinin gelişmesi ile beraber marka bağımlılığının tamamen ortadan kalkacağını tahmin etmekteyizdir.

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız