Reklam Zamanı Firmanı Ekle

KURUMSAL KİMLİK NEDİR?

  • 28.01.2020
  • 0

 

Kurumsal kimlik; bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka işletmelerin hem şirket içerisinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını ve kimliğini temsil eden kavrama, olguya kurumsal kimlik denilmektedir. Bir başka deyişle kurumsal kimlik, işletmelerin dış dünyadan nasıl olduğunu gösteren olgudur. Kurumsal kimlik firma, işletme içerisinde meydana gelecek olan kurumsal kimlik karmaşasının önüne geçmeye yardımcı olacaktır. İyi bir şekilde oluşturulmuş olan kurumsal kimlik, müşterilerin işletmelere karşı olan güvenlerinin oluşmasına katkı sağlayarak pazar içerisinde işletmelerin yer oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Kurumsal kimlik sayesinde müşterilerin güvenlerini kazanarak kurumsal kimlik oluşmasını, markalaşmasını ve saygınlık kazanmasına katkı sağlamaktadır. Kurumsal kimlik oluşturma, müşterilerin akılda kalmasına da yardımcı olmaktadır. İşletmeler, kurumsal kimlik oluşturma sürecinde çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Çünkü kurumsal kimlik, işletmelerin görünüşünü, imzasını ve müşteriye olan davranışını göstermektedir. Kurumsal kimlik için işletmenin sahip olduğu logo, görseller ve metinler oldukça önemlidir. Özellikle firma logoları insanların aklında kalması için oldukça önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalara göre insanların, farklı ve otantik bir havaya sahip olan logoları akıllarında tutma oranlarının oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin, bir yerde atın üzerine binmiş bir adamlı logo gördüğünüz zaman direk alınıza Polo markası gelmektedir. Polo’ nun yapmış olduğu bu logo hem kendi içerisinde hem de şirket dışında ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bu sebepten ötürü işletmeler kurumsal kimlik oluştururken özellikle logoya da dikkat etmelidirler.

Kurumsal kimlik oluştururken olmazsa olmaz temel ana kuraldan biri işletmeye ait hiçbir detayın atlanmamasıdır. Kurum hakkında verilecek olan bilgilerin eksik olması demek, müşterilerin firma hakkında yeterince bilgi sahibi olmamasına ve işletmeye olan güvenlerinin oluşmamasına neden olmaktadır. İşletmelerin kendilerini detaylı bir şekilde pazar içerisinde açıklaması hem rekabetçi pazarda hem de mevut müşteri ve potansiyel müşterilerinin gözünde değer kazanmış olacaktır. Kurumsal kimlik oluşturma süreçleri 5 aşamadan meydana gelmektedir. Bunlar; tasarım süreci, zamanlama, sunum aşaması, düzeltme aşaması ve yayılma ve basılma aşamasıdır. Tasarım süreci, işletmenin bünyesinde bulundurmuş olduğu değerleri ve olguları bir bütün içerisine alarak şirket kültürü ile beraber bir bütün oluşturmasıdır. Şirket kültürü ile beraber işletmenin var olan değerlerinin aynı şekilde belirlenmesi ve tasarım sürecinden geçip şirket kültürüne uygun bir hale getirilmesidir. Zamanlama, kurumsal kimliğin hangi dönemler içerisinde oluşturulacağı, hangi döneme hitap edeceği ile ilgili sürenin belirlenmesidir. Zamanlama, işletmelerin ileriki dönemlerde ne kadarlık bir süre zarfında nasıl ayakta kalacağı ile ilgili belirli bir zamanın olup olmadığını göstermektedir. Sunum aşaması, hazırlanmış olan kurumsal kimlik ile ilgili bilgilerin öncelikle şirket yetkilileri tarafından incelenmesi ve verilen onay dahilinde işleme sürülmesidir. Düzeltme aşaması,  sunum aşamasında yetkililere sunulan bilgilerin içerisinde bulunan hataların veya değişiklik yapılacak olan kısımların belirlenmesi ve tekrar daha düzenli bir şekilde sunum aşamasına hazırlanmasıdır. Değişiklik aşamasında tekrardan düzenlenen bilgilerin, işletme yetkilileri tarafından onay gördükten sonra tamamlanmasıdır. Yayılma ve basılma aşaması, bu aşamada daha önceden kurumsal kimlik için oluşturulan bilgilerin düzenlenmesinden sonra hiçbir sorunun olmadığı tespit edildikten sonra önce şirket içerisinde başlanarak çevreye yayılmasıdır.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde şirketin, kurumsal kimlik bunalımı yaşamamasına oldukça dikkat etmesi gerekmektedir. Kurumsal kimlik bunalımı, şirketin sahip olacağı değerlerin ve olguların yeterli bir şekilde algılanmaması sonucunda ortaya çıkan karışıklığa denilmektedir. Kurumsal kimlik çerçevesinde yapılacak işlemler arasında, işletmelerin mevcut konumlarını bildirmeleri ve kendilerini halka tanıtmaları için verecekleri reklamlar oldukça önem arz etmektedir. Yapılacak olan reklamlar ile beraber aynı şekilde şirket için kartvizitlerinde çıkarılması gerekmektedir. Şirket kartvizitine sahip olmayan işletmeler, diğer işletmelerin insanlardan almış oldukları güvenleri alamayacaklardır. Bu sebepten ötürü şirket kartviziti çıkarmak şirketin görünür olduğunu ve herkes tarafından bilinmesine katkı sağlamış olacaktır. Belirli bir kurumsal kimliğe sahip olan işletmelerin rekabetçi pazar içerisinde de tanınma ve yükselme oranı oldukça yüksektir. Bundan dolayı işletmeler kurulurken, kurumsal kimliklerine de önem vermeleri kendileri için oldukça önem arz etmektedir.

 

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız