Reklam Zamanı Firmanı Ekle

Küçük İşletmeler ve Sorunları

  • 25.02.2020
  • 0

Günümüzde sanayinin gelişmesi ile beraber ortaya çıkan küçük ve büyük çaplı işletmeler, rekabetçi Pazar içerisinde oldukça fazla sorunlar yaşamaktadırlar. Özellikle küçük işletmeler büyüyebilmek için oldukça fazla çaba sarf etmektedirler. Küçük işletmeler üretmiş oldukları ürünlerin satışlarını yaparken veya hizmet sundukları müşterilere ulaşırken oldukça fazla sorun yaşamaktadırlar. Bunun temel nedeni küçük işletmelerin belirli bir plan oluşturmamalarından kaynaklanmaktadır. Küçük işletmeler yeri kuruluşunu gerçekleştirirken işletme için uygun olan yeri seçmek zorundadırlar. Aynı zamanda işletmenin kurulum yeri seçimi işletmenin uzun yıllar boyunca kalıcılığını sürdürebilmek için oldukça önemlidir. İşletmeler kuruluş yerini seçtikten sonra oldukça fazla sorun ile karşılaşmaktadırlar. Bu sorunlar; finansman sorunu, öz kaynak yetersizliği, tedarik sorunu, tamir bakım sorunu, teknoloji yetersizliği, rekabet sorunu, halkla ilişkiler sorunu ve ar-ge sorunudur. Finansman sorunu; işletme iş yeri kuruluşu sırasında yeterince sermayesi olmaması durumunda işletmesini açamamaktadır. İşletme için gerekli olacak masrafların belirlenmiş olması gerekmektedir. Finansman sorununu çözmek isteyen işletmeler genellikle KOSGEB’den yardım almaktadır. KOSGEB’ in vermiş olduğu ücretin yetersiz olması durumunda Factoring firmaları ile anlaşılmaktadır. Böylece finasman sorununu çözmeye çalışmaktadırlar. Öz kaynak yetersizliği; bunun temel nedeni finasman sorunundan kaynaklanmaktadır. Öz kaynakların yetersiz olması üretimin yapılmamasına neden olmakla beraber işletmenin büyümesini engellemektedir. Tedarik sorunu; işletmelerin aracı firmalar ile anlaşamaması sonucunda öz kaynakların bulunmamasına neden olmaktadır. Öz kaynakların tedarik edilmemesi, üretimin yapılmaması ve işletmenin üretimde sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Tamir bakım sorunu; üretilecek olan ürünlerin veya hizmetlerin teknik destek için yeteli malzemeye sahip olmaması, üretilmiş olan ürünlerin müşteriler tarafından kullanılmamasına, bakımlarının yapılmamasına ve işletmenin büyük sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Tamir ve bakımın yapılmaması müşterilerin işletmeye karşı olumsuz düşünceler içerisine girmesine neden olmaktadır. Teknoloji yetersizliği; Teknolojinin sürekli olarak gelişmesinden dolayı işletmeler teknolojiye ayak uydurmakta güçlük çekmektedirler. Teknolojiye ayak uydurulmaması, işletmelerin yeniliklere ayak uyduramaması yeni ürün ve hizmetlerin yapılmamasına neden olmaktadır. Bu da müşteriler için oldukça olumsuzdur. Müşteriler sürekli olarak teknolojiye bağlı ve ayak uydurdukları için işletmelerin de teknolojiye ayak uydurup yenilik yapmaları gerekmektedir. Rekabet sorunu; rekabetçi Pazar içerisinde işletmelerin yeterince rekabet edememesinin temel nedenleri arasında vermiş oldukları hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılmamasıdır. Müşteri değeri yaratan işletmeler, müşterilerin gözünde daha değerli oldukları için markalaşmaları ve tanınmaları da oldukça kolaydır. Bu sebepten ötürü bun konuya oldukça dikkat etmeleri gerekmektedir. Ar-Ge sorunu; işletmenin rekabet ettiği Pazar içerisinde ne gibi yapıların olduğunu, üretilmiş olan ürünlerin müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Özellikle Pazar araştırmasının yapılması daha kolay büyüme ve gelişme sağlamaktadır. Halkla ilişkiler sorunu; işletmeler müşterilere daha fazla ulaşabilmek için sürekli olarak çalışma yapmaktadırlar. Bu çalışmalar sırasında müşteri ile girmiş oldukları iletişimin oldukça kaliteli ve sağlam olması gerekmektedir. Müşteriler, işletmelerin onları dinlemesini, sorunlarına çözüm bulmak için her türlü hizmeti sunan işletmelere daha fazla empati duymaktadır. Bu sebepten ötürü işletmeler halkla ilişkiler hizmetlerine oldukça dikkat etmelidirler.

İşletmeler daha kolay bir şekilde büyüyebilmek için sürekli olarak yeniliklere açık olmak zorundadır. İşletmelerin sorunlarının ortadan kalması için uzman kişiler tarafından belirli bir işletme planının yapılması gerekmektedir. İşletmelerin sorunlarını ortadan kaldırmak için yapması gereken bazı şeyler vardır. Bunlar; finansman sorunu için düşük faizli krediye başvuru, tedarikçi firmalar ile uygun bir şekilde anlaşmak, belirli bir kuruluş yeri seçimi planlaması, halkla ilişkiler uzmanı ile anlaşmak ve kooperatiflerle beraber çalışmaktır.

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız