Reklam Zamanı Firmanı Ekle

İşletmelerin İletişim Becerilerini Geliştirme Yöntemleri

  • 02.03.2020
  • 0

Teknolojinin gelişmesi ile beraber farklı ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması işletmelerin müşterilerine karşı sergilemiş oldukları tavırlarında değişmesine ve gelişmesine neden olmaktadır. İşletmeler özellikle müşteri değeri yaratma ve müşteri sadakati oluşturmak için tutundurma çabaları ile beraber oldukça fazla çalışmalar yapmaktadırlar. İşletmelerin gelecekte daha iyi yerlere gelebilmeleri için müşteriler olan işletme becerilerini geliştirmek zorundadırlar. İşletmeler, müşterilerine ürün ve hizmet sunarken bazı şeylere oldukça dikkat etmelidir. Bu dikkat edilecek konular arasında; algılamadaki farklılıklar, iletişim baskısı, fazla ve ilgisiz bilgi, görüşmenin gelişigüzel yapılması, fiziksel engeller ve kötü dinlemedir. Müşterilere ürün ve hizmetler sunulurken müşterilerin hepsinin aynı olmadığının farkına varmalıdır. Müşteriler farklı algılama loblarına sahip oldukları için verilen ürün ve hizmetleri farklı şekillerde algılayabilmektedirler. Bu sebepten ötürü müşteriler ürün ve hizmet sunarken oldukça dikkatli ve vermiş oldukları bilgileri açık bir şekilde dile getirmelidir. İletişim baskısı; müşteriler ile iletişime girildiği zaman müşteriye baskı yapılmaması gerekilmektedir. Müşteriler oldukça fazla sıkıntıya gelememektedir. Bu sebepten ötürü müşteri ilişkilerini geliştirmek için baskılardan uzak durmak gerekmektedir. Müşteriler ile iletişime geçildiği zaman, müşteri temsilcileri ürün veya hizmet hakkında bilgi verdikleri zaman müşterilerin sıkılmasını önlemeye çalışmalıdırlar. Müşterilere verilecek olan bilgilerin kısa ve öz bir şekilde olması gerekmektedir. Bu sayede müşteriler daha verimli bilgi almış olacak ve işletmelerden memnun kalmış olacaktır. Müşteri temsilcileri ürün veya hizmet sunarken müşteriler ile olan konuşmalarına oldukça dikkat etmeleri gerekmektedir. Müşteriler ile konuşurken dikkat edilmesi gereken en önemli şeyler arasında müşterilere saygılı ve sevgili bir şekilde hitap etmektir. Müşterilere saygısı olmayan bir müşteri temsilcisinin işletmenin müşteri gözünde kötü görünmesine neden olmaktadır. İşletmeler müşterilere hizmet ve teknik destek sunmaları için müşteri temsilcisi aldıkları zaman müşteri temsilcilerine de eğitim vermeleri gerekmektedir. Müşteri temsilcilerinin fiziksel engellerinin yani konuşma yapılarının özellikle düzeltilmesi gerekmektedir. Müşteri temsilcilerinin konuşmalarının iyi olması müşterilerim daha iyi bir şekilde bilgileri iletmelerini sağlamaktadır. Son olarak müşteri temsilcilerinin müşteriler ile konuşurken müşterilerin şikâyetlerinin ne olduğunu doğru bir şekilde anlamaları gerekmektedir. Müşteri temsilcilerinin müşterilerin şikayetlerini anlamamaları müşterilerin sorun yaşamasına neden olabilmektedir. Müşteri temsilcilerinin müşterileri doğru ve etkili bir şekilde anlamaları gerekmektedir. Müşteri temsilcileri müşteriler ile uzun bir iletişime geçilmesi ve iletişimin devam etmesi için müşteriler ile soru cevap şeklinde ilerlemeleri gerekmektedir. Müşterilere soruların sorulması, cevapların uzun tutulması, sorular arasında zamanın olması ve müşterileri sıkmayacak şekilde cevap verilmesi müşterilerin konuşmayı sürdürmelerini sağlamaktadır. İşletmelerin ve müşteri temsilcilerinin etkili bir dinleme oluşturmaları için dikkat etmeleri gereken dört temel unsur vardır. Bunlar; duyma, dikkat, anlama ve hatırlamadır. İşletmelerin iletişim becerilerini geliştirmeleri için aynı zaman da halkla ilişkiler departmanları kurmaları ve uzman kişileri işi almaları gerekmektedir. Halkla ilişkiler ile müşterilerin sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda bilgilerin oluşturulmasını ve müşterilere daha kolay ve verimli bir şekilde hizmet sunmasını sağlamaktadır. İşletmeler etkili iletişim sorunları çözdükleri zaman müşteriler ile olan iletişimlerinin de ne kadar kuvvetlendiğini göreceklerdir. Müşteri ilişkilerinin gelişmesi, işletmelerin gelecek yıllar içerisinde daha fazla büyümelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda müşteri yaşam boyu değerinin de artmasını sağlamakla beraber müşteri sadakatinin oluşmasını sağlamaktadır. İşletmeler için en önemli şeyler arasında müşteri sadakati geldiği için bu konulara oldukça fazla dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız