Reklam Zamanı Firmanı Ekle

KOBİ'ler İçin Reklamın Önemi

  • 08.01.2020
  • 0

reklamzamanı firma rehberi

KOBİ'ler yani Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için internet üzerinden yapılan reklam faaliyetleri çok önemli bir yer tutar. İnternet reklamları sayesinde bu firmalar, daha geniş müşteri profilleriyle iletişim içine girerler ve gelişen teknolojiye paralel olarak iletişim araçlarını daha etkin bir şekilde kullanırlar. İşletmeler bu faaliyetleri sektörel firma rehber siteleri aracılığıyla gerçekleştirirler. Çünkü firma reklamları, tanıtım ve marka konumlandırma, firma reklam ajanslarının uzmanlık alanıdır. Firmaların reklam ile ilgili problemlerini çözen geçici etkinlikler yerine belirli bir zamana ve reklam stratejilerine yayılan çalışmaların başarıya ulaşacağı yadsınamaz bir gerçektir.

Yapılan bir araştırmaya göre KOBİ’lerin satış grafiğini artırmada kullandığı en yaygın yöntem yüzde 43 ile kişisel satış olmaktadır. Reklam satışları ikinci olarak yüzde 27 oranında, promosyon ürünleri de yüzde 14 oranındadır. Tanıtım araçlarının oranı ise yüzde 11 olarak dördüncü sıradadır. Yapılan araştırmadan çıkarılan sonuca göre KOBİ’lerin reklam faaliyetlerine ağırlık vermeleri satış etkinliklerini artıracaktır. Reklam faaliyetlerinin en etkili olanı da  günümüzde internet reklamcılığıdır. İnternet reklamları hem daha düşük bütçeli hem de diğer reklam araçlarına nazaran daha fazla hedef kitleye hitap etmektedir.

KOBİ´lere göre pazarlama çalışmalarını yüzde 57 oranında reklam yapmak oluşturuyor. KOBİ’ler genelde fuarlara katılarak müşterilerine kolay tanıtım yaptıklarını belirtirken; broşür, gazete, dergi ve internet kullandıkları diğer mecralar arasında yer alıyor. Bütçelerinin ortalama olarak yüzde 23´ünü fuarlar için sarf etmektedirler.

kobiler için reklamın önemi

KOBİ’lerin başlıca sorunları; mali sorunlar yani nakit akışındeki dengesiz süreç, kapasite yetersizliği ve piyasada hizmet veren deneyimli işgücünün az olması olarak sıralanabilir. Tüm bu problemler KOBİ’lerin pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerini kısıtlamakta ve imalat ile elde edilen ürünü pazarlama arasında bir kısırdöngü yaratmaktadır. Bu minvalde finansal problemlerini çözemeyen KOBİ, reklam ve tanıtım faaliyetlerine önem verememekte, gerekli önem verilmeyince ürün pazarlanamamkta, ürün pazarlanmayınca da üretimi daralmaktadır. Bu kısırdöngü içerisinde KOBİ’nin reklam ve pazarlama etkinliklerine bakış açısı lüks harcama ya da kısa vadeli bir etkinlikten öteye geçememektedir. Oysa reklam KOBİ nezdinde, uzun vadeli bir yatırım olarak görüldüğü zaman geri dönüşünün fazlasıyla olacağı bilinen bir gerçektir. Reklam ve tanıtım araçlarının en etkilisi de internet üzerinden yapılan tanıtım ve reklam faaliyetleridir. İnternet üzerinden reklam vermek isteyen KOBİ’ler hızlı bir şekilde ve küçük bir bütçe ile bu işi gerçekleştirmek istiyorlarsa sektörel firma rehberi olarak hizmet veren sitelere yönelmeleri yerinde bir karar olacaktır. Reklamzamanı firma rehberi bu konuda KOBİ’ler için en uygun reklam çözümleri sunmaktadır.

KOBİ’lerin pazarlama bütçelerinin kısıtlılığı ve iletişim kanallarını kısıtlı bir şekilde kullanmaları reklam ve tanıtım etkinlikleri hakkında yeterli bilince sahip olmadıklarının bir sonucudur. Yapılan reklam etkinlikleri de genel olarak bir iletişim planı dahilinde yapılmamaktadır. Birkaç büyük şehrin dışında KOBİ’lere danışmanlık yapacak ve onları yönlendirecek profesyonel internet reklamı firmalarının olmaması da bunda büyük bir etkendir. Anadolu’da çok sayıda hizmet veren kavuşan KOBİ’ler üretim hizmetlerinde çok büyük ivme göstermektedirler. KOBİ’lerin sanayideki bu gelişmelerine paralel olarak hizmet sektörü gelişme gösterememektedir. Bu etmenler KOBİ’lerin markalaşma sürecini olumsuz etkilemektedir. Ürün ve hizmetleri yeterli talebi görmeyen KOBİ’ler, bu durumu düzeltmek için reklam ve pazarlama faaliyetlerine önem verecekleri yerde; mali sorunları neden göstererek reklam yapmaktan kaçınmakta, hal böyle olunca yetersiz kapasiteyle çalışmaya mahkum bir şekilde iş faaliyetlerine devam etmektedirler. Bilakis reklam ve pazarlama, özellikle İnternet Reklamcılığı, KOBİ’ler için lüks bir harcama değil, aksine en gerekli şeydir.

KOBİ’lerde reklam verme yoğunluğu incelendiğinde, en çok reklam ve pazarlama faaliyetinin gerçekleştirildiği yöntem olarak ürün ve hizmet bilgilendirmesi görülmektedir. Bir diğer deyişle, üretilen mal ve sunulan hizmet hakkında hedef kitlenin ilk kez bilgilendirilerek firma nezdinde yoğun talep oluşturulması aşamasıdır. KOBİ’ler reklam verirken hedef kitleyi bilgilendirme amacıyla reklam verirler. Sunmuş oldukları ürün ve hizmeti piyasaya ayrıntılı şekilde tanıtmak, müşterinin ne gibi ihtiyaçlarını karşıladığını anlatmak, fiyatı hakkında bilgilendirmek, başarılı bir kurumsal imaj oluşturmak amacı gütmektedirler. 

kobiler için reklamın önemi

Bir KOBİ Reklamı Nasıl Değerlendirmelidir?
Reklam ve pazarlama faaliyetleri oluştururken en fazla karşılaşılan sorulardan biri; KOBİ’nin mevcut üretim ve hizmet kapasitesi reklam yoluyla gelecek müşterilerin taleplerine yetecek mi? sorusudur. Bu bir gerçektir ki pek çok KOBİ mevcut kapasitelerinin altında üretim yapmaktadırlar. Kaliteli bir stok yönetimi ile kapasite olması gereken seviyeye kolayca erişebilecektir. Böylece reklam ve tanıtımla sağlanan müşteriler için de gerçek üretim kapasitesine ulaşmış bir firma için zaten gerekli olan bir şeydir. Daha çok iş, daha çok reklam-tanıtım, daha çok müşteri demektir.

Bütçesi reklam ve tanıtıma uygun olan KOBİ’ler reklam ve tanıtımda ağır davranmakta, sadece mevcuttaki mali sıkıntıdan kurtulmak için başvurdukları bir araç olarak gördükleri ve uzun vadeli reklama risk gözüyle baktıkları görülmektedir. Bu da onları daha önce bahsedildiği üzere üretim-tanıtım kısırdöngüsüne sokmaktadır. Diğer taraftan, reklam ve tanıtım yapmak isteyip de bunu mali yetersizlikler yüzünden yapamayan KOBİ’lerde durum farklıdır. Ama her reklam televizyon reklamı olacak diye bir kural yoktur. Malum bu tip reklamlar çok büyük maliyet gerektirmektedir. Ancak düşük bütçe ile daha çok kişiye ulaşılabilir. Bu da herkesin aktif olarak kullandığı internet üzerinden verilen reklamlardır. Burada önemli olan nokta, KOBİ’nin kendi gibi işinde başarılı, Reklamzamanı gibi bir reklam ajansıyla çözüm ortaklığı yapması ve etkin bütçe ayarlaması ile hedefini gerçekleştirmesidir. Özetle, küçük ve orta büyüklükteki tüm işletmeler, reklamın gücünden yararlanmanın bir yolunu mutlaka bulmalıdır. Bunu yapabilmenin en doğru, kolay ve ekonomik yolu ise, onlara yol gösterecek, sınırlı bütçe ile maksimum verim çıkaracak, Reklamzamanı gibi bir reklam ajansıyla çalışmalarıdır.

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız