Reklam Zamanı Firmanı Ekle

TÜRKİYE’DE TEKSTİL SEKTÖRÜ

  • 07.02.2020
  • 0

 

Tekstil; hayvansal, bitkisel ve sentetik liflerin ana kaynağı olarak kullanılan, her türlü ürünün üretilmesine denir. Tekstil, Fransızca “Texere” anlamına gelmektedir. Texere; örme ve dokuma anlamına gelmektedir. Örme ve dokuma işlemi her türlü tekstil elyafı ile yapılmaktadır. Eski dönemlerden beridir insanların günlük ihtiyaçları arasında gelen tekstil özellikle tarımsal ürünlerden elde edilen bitkilerle yapılmaya başlamıştır. Yüzyıllar önce ilk topluluk oluştuğunda barınma, beslenme ve giyinme ihtiyaçlarının karşılanması oldukça zordu. Bitki yapraklarının kullanılması ile beraber hem beslenme hem de giyinme ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Giyinme ihtiyacının günden güne artması ile beraber toplumsal alanda yaşanan gelişmeler ile sanayi ve tekstil alanları da gelişim göstermiştir. Özellikle reform hareketleri ile beraber sanayi alanlarında meydana gelen gelişmeler makine teçhizatlarının ortaya çıkması ile beraber tekstil alanı büyümeye başlamıştır. Reform hareketleri ile öncelikle İngiltere de sanayi alanlarının gelişmesi diğer ülkelerde de sanayinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Sanayinin gelişmesi ile beraber ülke ekonomilerinin de geliştiğini görmekteyiz. Özellikle tekstil sektörünün sanayi inkılabı ile gelişmesi le beraber daha fazla iş alanları ve seri üretimin oluşmasına katkı sağlamıştır. Dünya tesktil sektöründe öncü ülkeler arasında 17.sırada yer almaktadır. İlk 3 sırada; Çin, Hindistan ve İtalya yer almaktadır. Türkiye de günden güne üst sıralara çıkmak için oldukça büyük çabalar sarf etmektedir.

Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan tekstil sektörü gayri safi yurtiçi hasılata büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye tarım ve hayvancılık alanında oldukça ileri bir ülke konumundadır. Bulunduğu coğrafi konumun özelliklerinden dolayı hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin rahatça yapıldığını görmekteyiz. İlk çağ uygarlıkları döneminde de yapılan tarımsal faaliyetler dokumacılığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bitkisel, hayvansal ve sentetik liflerin kullanılması ile beraber yapılan tekstil üretimi dışarıya açılmamıza da katkı sağlamaktadır. Özellikle Türkiye’ de Diyarbakır bölgesinde yapılan ipek böcekçiliği ile tekstil sektörünün çık hızlı gelişmesine katkı sağlamıştır. Anadolu’nun belirli ovalarında yapılan tarımsal faaliyetler ve hayvancılık ile tekstil için gerekli olan hammaddelerin rezervinin yapılmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle hayvancılık alanında Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ardahan büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği ile tekstil alanının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde özellikle pamuk üretiminin yapılması tekstil için önem arz etmektedir. Tekstil sektörünün bu kadar gelişmesinin en büyük nedenleri arasında nüfus artışı bulunmaktadır. Özellikle son dönemlerde dünya nüfusunda meydana gelen artışlar sonucunda tekstil sektörüne olan ihtiyaç oldukça artmıştır. Tekstilin gelişmesi ile beraber sanayinin de gelişmesi tekstil sektörü için büyük bir avantaj niteliğindedir. Tekstil sektöründe üretimi yapılan ürünlerin boyanması, paketlenmesi gibi farklı işlemlerden geçmesi sanayinin gelişmesi ile daha basit bir hal almıştır. Eski dönemlerde üretimi yapılacak olan ürünlerin hammaddelerinin boyanması, kurutulması ve tekrardan işlemlerden geçmesi oldukça zahmetli işlemlerdi. Fakat sanayi inkılabının gelişmesi ile beraber bu yapılan işlemler artık makinalar sayesinde daha kolay bir şekilde yapılmaktadır. Böylece üretimin seri ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Sanayinin ve tekstil sektörünün gelişmesi ile beraber üretimin de artmasıyla dış ülkelere yapılan alım ve satımlar da oldukça farklılık göstermiştir. İhracat yapılarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Üretimin seri ve düzenli bir şekilde yapılması ile dışa olan bağımlılık azalmaya başlamıştır. Bu sayede kendi üretimini kendi yapan bir ülke konumunda yer alabiliriz. Tekstil sektörünün gelişmesi ile beraber kurulan yeni işletmeler ile istihdama da katkı sağlanmaktadır. İstihdam alanlarının yaratılması ile beraber çalışacak olan işçilerin üretimi ve daha iyi bir şekilde yapması, seri üretimin yapılması ülke ekonomisini ve işletme ekonomisini oldukça olumlu etkilemektedir. Tekstil sektörünün gelişmesi ile beraber dış ülkelere yapılan satışlarda marka bilinirliliğinin olmaması da dikkat çeken konular arasındadır. Tekstil sektöründe çok büyük bir öneme sahip olan Türkiye maalesef dış ülkelere göre marka bilinirliği oldukça düşüktür. Dış ülkelere ihraç edilen ürünlerin markalı olarak algılanmaması tesktil sektörünün gerilemesine de neden olabilmektedir. Bu sebepten ötürü yapılan işlemlerin daha kalıcı ve bilinirliğinin olması için yapılan üretimlerin daha sağlam bir şekilde yapılması gerekmektedir. Marka bilinirliğinin artması ile beraber yapılacak olan ihracat oranlarının daha fazla artmasına katkı sağlamış olacaktır. Ülke ekonomisinin kalkınması için yapılacak en iyi çalışmalar arasında tekstil sektörünün yer alması, seri üretimin daha aktif bir şekilde yapılmasını teşvik etmektedir. Genel olarak Türkiye tekstil sektöründe öncü ülkeler arasında yer alarak ülke ekonomisinin gayri safi yurtiçi hasılasının artmasına katkı sağlamaktadır.

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız