Firmanı Ekle

İnşaat Yapı Denetim Firmaları

  • 08.01.2020
  • 0

reklamzamanı firma rehberi

İnşa edilen bina güvenilirlik kriterlerini taşımadığı zaman bu denetimden geçemeyecektir. Böyle durumlarda binanın güvenli hale gelmesi için gereken değişiklikler yapılmalı ve bina tekrar denetimden geçmelidir.

Günümüzde inşa edilen yapılara uygulanan denetim sistemi ile binaların denetime tabi tutularak denetimden olumlu sonuç alınan binalara güvenilirlik onayları verilmektedir. İnşaat Yapı denetim firmaları, binaları temelden çatıya kadar denetlerler. Sizler için en uygun yapı denetim firmasına Reklamzamanı firma rehberi vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. Böylece binaların inşasına devam onaylarının verilmesi veya verilmemesi mümkün olmaktadır. İnşaat Yapı Denetim firmalarında görev alan çalışanlar işlerinde belirli bir birikime ulaşmış mimarlar ve mühendislerden oluşur. Binalara güvenilirlik onaylarını sadece mühendisler ve mimarlar verebilirler.

inşaat yapı denetim firmaları

İnşaat yapı denetim sektörü son yıllarda ülke çapında meydana gelen depremlerden sonra önemli bir sektör haline geldi. İnşaat yapı denetim firmaları sayesinde depreme dayanıklı binaların inşa edilmesinin dışında bu binalar gerekli kriterlere uygun olarak da inşa edilirler. Böylece yapı denetim güvenilirlik onayı alınan binalarda insanlar güvenle hayatlarını idame ettirebilirler. İnşaat Yapı Denetim firmaları işlerini büyük bir titizlikle yapan firmalardır. Buna binaen bu firmaların yükü çok ağırdır. Çünkü İnşaat yapı denetim firmalarının denetlediği yapılarda küçük ya da büyük çaplı bir hasar oluşursa, sorumluluk bu denetlemeyi yapan şirkete aittir. İnşaat yapı denetim şirketleri inşa edilecek yapının ilk aşamasından son aşamasına kadar tüm süreçlerde müdahil olurlar. İnşaatı yapacak olan firma önce İnşaat yapı denetim firmasına projeyi yollar. Yapı denetim şirketinin mimarları tarafından incelenen projelerde eksiklik görülmesi durumunda projelerin icra edilmesine izin verilmez. İnşaat yapı denetim firmasından dönen projelerde yapılan iyileştirmeler sonrası proje tekrar yapı denetim şirketine gönderilerek onay sürecine tabi tutulurlar.

inşaat yapı denetim firmaları

İnşaat Yapı Denetim Neden Gereklidir?

Ülkemizde eskiden yapılan binaların hiçbiri denetime tabi tutulmamaktaydı. Denetime tabi tutulmamış binaların deprem sonrasında yıkılması ile ülkemizde ciddi bir şekilde inşaat yapı denetim sektörüne ihtiyaç olduğunu gösterdi. Günümüzde tüm yapıların inşaat yapı denetim sürecinden geçtiğini, bu sayede yapıların insan yaşamına uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Deprem sonrası inşaat yapı denetim firmalarına ihtiyaç ortaya çıkmış olsa da, bu firmaların varlığı inşaat sürecinin her noktasında ihtiyaç duyulan bir durumdur. Böylece deprem öncesi tüm yapılması gereken düzenlemeler yapılmış olur. İnşa edilen yapıların hepsi deprem nedeniyle hasar görmezler. Bazı yapıların dayanıksız inşa edilmeleri de söz konusudur. Böyle binalarda dışarıdan bir etki olmadan da yıkılmaları mümkündür. Bundan dolayıdır ki inşaat yapı denetim sadece depreme dayanıklı bina inşa etme süreci değil, eksiksiz bina inşası demektir. Yapı denetim sayesinde depreme, zamana, heyelana ve sele dayanıklı kusursuz binalar inşa edilmektedir.

inşaat yapı denetim firmaları

İnşaat Yapı Denetim Firmaları Ne İş Yaparlar?

Yapı denetim firmaları inşaat sürecindeki binaları düzenli bir şekilde denetlerler. İnşaat yapı denetim firmalarında çalışan en az 12 yıllık tecrübeye sahip mühendis ve mimarlar proje aşamasından, son aşamaya kadar binaları denetleyerek binanın inşasına devam izni vermektedirler. Yapı denetim şirketinin onay vermediği inşaatlar ise çalışmalarına devam edememektedirler. Bu minvalde yapı denetim şirketlerinin isteklerine göre hareket eden inşaat firmaları daha karlıdılar. Aksi halde inşaat firmalarının yapının inşaatını durdurması halinde bu firmalara maddi anlamda ciddi zarar oluşturacaktır. İnşaat yapı denetim firmaları bazen büyük inşa süreçlerinde başka yapı denetim firmaları ile ortak çalışabilmektedirler.