Reklam Zamanı Firmanı Ekle

DOĞU BATI ÇATIŞMASI

  • 24.01.2020
  • 0

15. VE 16. Yüzyılda İtalya’ da ortaya çıkan Rönesans ile beraber Avrupa ülkelerinde sanat, eğitim, askeri ve siyasi alanlarda meydana gelen yenilikler ile beraber toplum yapısında da değişmeler meydana gelmiştir. İtalya’ da meydana gelen bu akım yöneticiler ve yönetilenler arasında yönetimsel problemlere neden olmuştur. Avrupa ülkelerinde toplum, sanat ve kültür alanında yapılan yeniliklerin devlet yöneticileri tarafından reddedilmesi sonucunda meydana gelen çatışmalar sonucunda bilimsel çalışmaların kısıtlandığını görmekteyiz. Yapılan yeniliklerin hükümet tarafından reddedilmesi sonucunda, bu çalışmaları yapan bilim adamlarının diğer ülkelerde yeniliklere karşı olmayan yöneticilere sığındıklarını görmekteyiz. Yapılan bu yeniliklerin reddedilmesi ülke içerisinde olumsuzluklara neden olup doğu ve batı çatışmasının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Doğu ve batı çatışmasının ortaya çıkmasının en büyük nedenlerinden biri, İtalya’ da yapılan yeniliklere karşı çıkılması ve bu yenilikleri yapan bilim adamlarının diğer ülkelerin himayesi altına girip orada yenilik yapmaları sonucunda bu çatışmalar meydana gelmiştir. Doğu ve Batı çatışmasının kültürel alanda etkili olması diğer ülkeler ile kültür farklılıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Osmanlı döneminde, Rönesans ile beraber diğer ülkelerden gelen bilim adamlarının ülke içerisinde yapmış oldukları yeniliklerin savunulması ve bu bilim adamlarına destek verilmesi ile beraber ülke ve toplum yapısında olumlu gelişmeler meydana gelmiştir. Rönesans ile beraber eğitim ve sanat alanında yapılan yenilikler ile beraber mimari yapıların ortaya çıkması kültürel zenginliklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Rönesans ile meydana gelen gelişmelerden en çok etkilenen kişiler arasında tüccar yer almaktadır. Tüccarlar Rönesans ile beraber yapılan yeniliklerin ortaya çıkması ile beraber ticari alandaki gelişmelerin artması sonucu diğer ülkeler arasında yapılan ihracat ve ithalatta da büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Tüccarlar, diğer ülkelerin tüccarları ile ticaret yaptıkları zaman istemeden de olsa diğer kültürlerin etkisi altında kalmaktadırlar. Diğer ülkelerden görmüş oldukları şeyleri kendi ülkeleri içerisinde empoze etmeleri ile beraber faklı kültürler birbirleri ile yaşamaya başlamıştır. Farklı kültürlerin birleşmesi sonucunda ülke içerisinde Modernizm’ in ortaya çıkmasına neden olmuştur. Modernizm; eski olan düşüncelerin, yapının ve yaşam biçimin yeni düşünce ve yaşam biçimiyle değişmesine denir. Modernizm ile beraber ülke içerisinde eski olan tüm yapının değişmesi kültür farklılığının etkili olmasına neden olmuştur. Kültür farklılığı ile beraber sanayi, kültür, sosyal yapı ve yönetim alanında da büyük değişmelere meydana gelmiştir. Eski yönetim biçimlerinin yerine yeni yönetim biçimlerinin gelmesi hükümet içerisinde karışıklık çıkmasına da neden olmuştur. Bürokratik yapının yerine daha sosyal bir yönetimin ortaya çıkması, halkın da yönetim alanında söz sahibi olması rönesansın daha fazla etkisinin göstermesine neden olmuştur. Değişen yönetim sisteminde bürokratların yerine halkın yönetimde söz sahibi olması, yapılacak olan yeniliklere karşı kimsenin engelinin olmamasına ve daha fazla yeniliklerin yapılmasına öncülük edilmiştir.

Rönesans’ ın ortaya çıkması sonucunda genel olarak birçok değişiklik meydana gelmiştir. Bunlar; din alanında yaşanılan skolastik düşüncenin ( körü körüne dine bağlılık) ortadan kalkıp akıl yolunun kullanılması, yönetim alanında bürokratik yapıların ortadan kalkması ile halkın yönetimde söz sahibi olduğu yapıların oluşması, sanat alanında yapılan yenilikler ile matbaaların ortaya çıkması ve her alanda kitapların rahat bir şekilde yazılması, bilimsel alanda yapılan çalışmalar ile beraber teknolojinin de gelişmesi ve rönesansın etkisi sonucunda reform hareketlerinin başlamasıdır. Rönesans ile beraber dünya genelinde yaşanılan bu yenilik yeniden doğuş anlamına gelerek, insanların sosyal alanlarda daha etkili bir şekilde ilerleyebilmesine katkı sağlamıştır. Bu şekilde doğu ve batı arasındaki çatışmaların da azalması sağlanmıştır. Doğu ve batı arasındaki çatışmaların azalması ile beraber ülkeler arasındaki diplomatik ve sosyal sorunların kolay bir şekilde çözülmesine de olanak sağlamıştır.

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız