Firmanı Ekle

Türkiye Tarımsal Faaliyetler

  • 27.01.2020
  • 0

Eski yıllardan beridir süregelen tarımsal faaliyetleri nüfusun artması ile beraber daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Dünya genelinde tarımsal faaliyetlerin devamlı olarak artış göstermesine rağmen yeterli miktarda mevcut talebi karşılayamaması daha fazla tarım üretiminin yapılmasına ve ithalatın da artmasına neden olmaktadır. Tarımsal faaliyet yapan ülkelerde, tarım alanlarının azalması ve yeterince tarım üretiminin yapılmaması dış ülkelere olan bağımlılığın da artmasına neden olmaktadır.

Gün geçtikçe nüfus artışı ile beraber büyüyen ülkelerde tarımsal ürünlere olan ihtiyaçlarda önemli derecede artmaktadır. Tarım ürünlerinin her alanda kullanılması, tarımsal faaliyetlerde artışların meydana gelmesine katkı sağlamaktadır. Fakat küresel ısınma ve su kıtlığı ile beraber meydana gelen değişimler sonucunda tarımsal alanlarda da azalmalar ve üretimde azalmalar meydana gelmeye başlamıştır. Dünyada tarımsal üretimin en fazla yapıldığı bölgeler arasında, ABD, Hindistan, Rusya, Çin, Brezilya, Avusturalya, Kanada, Nijerya, Arjantin, Endonezya, Kazakistan ve Türkiye gibi ülkeler yer almaktadır. Bu ülkelerin başında ABD; 9.147.421 ’ lik alanıyla birinci sırada yer almaktadır. Türkiye ise 769.632 km2 ile 14. Sırada yer almaktadır. Tarım alanlarının bu kadar büyük olması demek tarım alanında yapılan üretimlerin yüksek olması ya da var olan talebin karşılanması anlamına gelmektedir. Tarım alanlarında verimliliğin olması ve tarım alanlarının doğru bir şekilde kullanılması üretimin artmasına ve var olan talebin karşılanmasına da katkı sağlamış olacaktır. Tarımsal faaliyetlerde üretimin artması için yapılan uygulamalarda kullanılan geleneksel teknikler, tarım ürünlerinin azalmasına ve yeterince verimliliğin sağlanmamasına neden olmaktadır. Geleneksel teknikler yerine daha teknolojik aletlerin kullanılması üretimde artış yaşanmasına katkı sağlamış olacaktır. Türkiye ekonomisinde tarım oldukça önemli bir yer almaktadır. Tarımsal faaliyetlerin artması ve tarımsal faaliyetlerde verimliliğin artması ile beraber gayri safi yurt içi hasılasında ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılasının artmasına da katkı sağlamış olacaktır. Tarımsal faaliyetlerde meydana gelen artışlar ile beraber yurtdışına yapılan faaliyetle yani ihracat uygulamalarında da artış meydana gelecektir. Böylelikle dış ticaret hacminde de artışlar meydana gelecektir. Türkiye’nin tarım ülkesi olarak bilinmesi yapılacak olan dış ticaret alanında da artışların olmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye özellikle buğday alanında önemli bir konumda yer alması üretimin fazla yapılmasına ve ticaret alanında da yayılmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye tarımsal ürünler açısından çok çeşitli bir yapıya sahiptir. Bunların içerisinde; pamuk, mısır, mercimek, nohut, fasulye, domates, biber, patlıcan, fındık, ceviz, zeytin ve fıstık bu çeşitlilik arasında yer almaktadır. Türkiye sebze üretiminin % 47’ sini domates, biber, kavun, karpuz, patlıcan ve salatalık oluşturmaktadır. Üretimde dünya birincilikleri Türkiye, fındık, kayısı, incir, kiraz, vişne, haşhaş tohumu ve ayva üretiminde dünya sıralamasında başı çekerken, toplam altı üründe ikinci, sekiz üründe üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye birçok üründe dünya sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Söz konusu tarımsal alanda üretilen yaş sebze miktarı yaklaşık olarak bir milyon civarındadır. Bu sebeple üreticiler üretim yaparken oldukça dikkatli davranmaktadırlar.

Tarımsal Üretim Yapan İşletmeler Faaliyetlerinde Şunlara da Dikkat Etmektedir;

  • Tarımsal arazilerin korunması,
  • Uygun tarım tekniklerinin kullanılması,
  • Atık su yönetiminin kontrol edilmesi,
  • Zirai ilaçların azaltılmaya çalışılması,
  • Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması.