Reklam Zamanı Firmanı Ekle

YENİ FİKİR ÜRETME YÖNTEMLERİ

  • 16.02.2020
  • 0

 

Yaşamış olduğumuz çağda sürekli değişimler ve yenilikler meydana gelmektedir. Bu değişimlere ve yeniliklere ayak uydurmak için birçok yöntem ve yenilik yapılmaktadır. Yeniliklere açık olmak ve yeni fikirler oluşturmak istemek kendi kendimizi geliştirmemizi ve teknoloji uyum sağlayan bir birey olarak yaşamımıza devam edebilmekteyiz. Böylelikle düşünmüş olduğumuz yenilikçi bir fikrin oluşmasını sağlayabiliriz. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile beraber meydana gelen gelişmeler sonucunda herkes bir fikir oluşturma ve yenilik yapma süreçleri arasına girmektedir. Özellikle kendi başına yeni yöntemler ve yenilikler çıkarmak isteyen insanlar birçok araştırma yapmaktadır. Bu yeniliklerin yapılması için öncelikle belirli bir planın oluşturulması gerekmektedir. Belirli bir plan oluştururken özellikle ne yapılacağına karar vermek gerekmektedir. Ne yapılacağına karar verildikten sonra planın aşamalarının belirlenmesi gerekmektedir. Planı oluştururken nasıl yapılacağına dair birçok farklı düşünme yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler; beyin fırtınası, iş matrisi, fikirler haritası, sorun çözümü yaklaşımı ve ihtiyaç analizidir.

  • Beyin Fırtınası

Yapılacak olan planın düşünülmesi için birkaç farklı grubun toplanması sonucu fikirlerin düşünülmesini ve paylaşılmasına beyin fırtınası denir. Bu fikirler yaklaşık olarak 7-8 kişinin grup oluşturması sonucu ortaya çıkmaktadır. Konuyla ilgili fikir sahibi olan bu grubun oluşturulacak fikir karşısında, fikri iyileştirme, geliştirme ve yeni fikirlere açık olma gibi birçok işlemin yapılmasını sağlamaktadır. Beyin fırtınasının yapılması ne kadar verimli bir fikir olduğunu ortaya koymaktadır. Oluşturulacak olan fikrin birden fazla kişi tarafından kabul görmesi fikrin kaliteli olup olmadığını göstermektedir. Fikir kabul gördükten sonra belirli bir zaman düşünülerek ne kadar zaman içerisinde fikrin hayata geçirileceği ile ilgili planlar yapılır. Bu planların yapılması sonucunda fikir hayata geçirilir.

  • İş Matrisi

Yeni bir fikrin üretilmesi için belirli bir ürünün veya hizmetin oluştuğu Pazar içerisindeki değerinin nasıl olacağını, pazara hitap edip etmediğini, bu ürünle ilgili olarak nelerin yapılabileceği ile ilgili düşüncelerin düşünüldüğü şeye iş matrisi adı verilmektedir. İş matrisi genel olarak ürünün nasıl üretilip tutundurulduğu ile ilgilidir. Örneğin; izolasyon malzemelerinin, yapıştırıcı malzemelerin nerede kullanılacağı ile ilgili fikirler üretilerek ona göre ün üretimi yapılabilmektedir veya geliştirilebilmektedir. İş matrisinde daha çok ürün üretimi üzerinde durulmaktadır. Aslında gereksinim olan şeyin daha farklı bir biçimde nasıl oluşturulacağı ile ilgilidir.

  • Fikirler Haritası

Fikirler haritasında öncelik olarak ilgi duyulan alanların belirlenmesi gerekmektedir. İlgi duyulan alanların belirlenmesinin ardından da, bu alan ile ilgili bağlantılı olan ürün ve fikirler toplanmaktadır. Böylelikle bu fikirlerin daha kolay bir şekilde birleştirilmesi ve oluşturulması sağlanmaktadır. Örneğin; basketbol topu, bunun kullanım alanlarının en çok nereleri olduğu, bağlantılı olduğu spor ürünlerinin ne olduğu ile ilgili bilgilerin toparlanması ve buna göre yeni fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Bu oluşturulacak olan yeni fikirler ile beraber yeni bir ürün veya hizmet ortaya çıkmış olacaktır.

  • Sorun Çözümü Yaklaşımı

Sorun çözümü yaklaşımın da 3 kategorili ir yaklaşım izlenmektedir. İlkinde sorunun ne olduğuna karar verilmelidir. Karar verildikten sonra sorunla ilgili nasıl çözümler oluşturulabileceğinin kararları verilmektedir. Karar verildikten sonra da bunun çözümü için hangi ürünlerin veya hizmetlerin kullanılacağı ile ilgili bilgiler bulunur. Bunlar bulunduktan sonra sütun şeklinde oluşturulup bu kategori içerisine yerleştirilir. Daha sonra ise sorunun çözümünü bulmuş olacaksınızdır.

 

  • İhtiyaç Analizi

İhtiyaç analizinde ise sizin için gerekli olan şeyler ile alakalıdır. Size gereken şeylerin ne olduğunu bilmiyor iseniz kendinize bir liste yapın. Bu liste sonucunda ihtiyaçlarınızın olduğunu bulacak ve ona göre çözümler bulacaksınızdır.

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız