Firmanı Ekle

Yeni Pazarlama Yöntemleri

  • 25.02.2020
  • 0

Pazarlama; bir ürün veya hizmetin üretiminin yapılması, ücretlendirilmesi, tutundurulması ve dağıtım işleminin başından sonuna kadar yapılmasına denir. Pazarlama dinamik bir süreçtir. Sürekli olarak hareketlilik mevcuttur. Pazarlama çok uzun bir süreçtir. Bu sürecin yapılması ise oldukça zordur. Pazarlama sadece ürünün veya hizmetin pazarlaması anlamına gelmemektedir. Pazarlamam aynı zamanda müşteri değerinin yaratılması ve uzun süreli ilişkilerin yaratılmasına katkı sağlamaktadır. Pazarlama uzun bir süreçten oluştuğu için farklı farklı pazarlama yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunlar; doğrudan pazarlama, elektronik pazarlama, ilişki pazarlaması, içsel pazarlama, amaca yönelik pazarlama ve niş pazarlamadır.

Doğrudan pazarlama; oluşturulmuş olan ürün ve hizmetin doğrudan müşteriler tarafından görülmesi için yapılan pazarlama yöntemidir. Bu pazarlama yönteminde müşterilerin ürün ve hizmetlerden yararlanmaları için yapılan ürün ve hizmetlerin müşteriler tarafından kolay bir şekilde görülmesini sağlamaktadır. Yapılan ürün ve hizmetler doğrudan müşteriler tarafından görülebilmektedir. Daha çok geleneksel pazarlama gibi görünen bu pazarlama yöntemi, müşteriler ile doğrudan iletişime geçildiğinden bazen karıştırılmaktadır. Fakat doğrudan pazarlamada kesinlikle geleneksel pazarlama gibi kapıdan kapıya dolaşma gibi bir durum söz konusu değildir.

Elektronik pazarlama; özellikle internetin gelişmesi ile beraber ortaya çıkan ticaret siteleri müşterilerin daha kolay bir şekilde ürün ve hizmetlere ulaşabilmeleri için oldukça önem arz etmektedir. E-ticaret sitelerinde ürün ve hizmetlerin daha fazla satılması elektronik pazarlamanın daha fazla ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır. Elektronik pazarlama ile müşteriler istedikleri ürün ve hizmetleri internet üzerinden görerek, istedikleri şekilde hizmet alabilmektedir. Bu yöntemin son zamanlarda oldukça fazla kullanıldığını görmekteyiz.

İlişki pazarlaması; bu pazarlama yönteminde müşteriye sadece ürün veya hizmet sunulmamaktadır. Aynı zamanda müşteriler ile iyi ilişkilerin kurulmasını sağlamaktadır. Müşteriler ile kurulacak olan ilişkilerin sağlanması, işletmelerin rekabetçi Pazar içerisinde daha fazla kalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda müşteri sadakatinin yaratılmasını sağlamaktadır. Bu sayede işletmenin markalaşması ve tanınması sağlanmaktadır. Müşteri ürün veya hizmeti aldıktan sonra verilecek olan teknik desteklerin sağlanması, müşteri ilişkilerinin korunması gibi işlemlerin yapılması ilişki pazarlamasının ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

İçsel pazarlama; bu pazarlama yönteminde amaç müşterilere ürün veya hizmet satmak değil, müşterilerin işletmelerden memnun kalmaları için işletme içinde meydana gelecek yeniliklerin sağlanmasıdır. İçsel işletme, işletme içerisinde çalışan ve yönetimde yer alan kişilerin daha fazla birbirleri ile etkileşime geçilmesi için yapılan çalışmalardır. Böylelikle gelecek zamanlarda yapılacak olan pazarlama tekniklerinde müşteriler ile daha fazla iletişime geçmek ve sağlıklı bir ilişki oluşturmak amacıyla bu çalışmalar yapılmaktadır.

Amaca yönelik pazarlama; belirli bir amaç doğrultusunda yapılan veya yapılacak olan pazarlama yöntemidir. Bu pazarlama yönteminde işletmenin belirlemiş oldukları hedeflerin tamamlanması için devamlı olarak yapılan yeniliklere ve çalışmalara denir. Bu sayede belirli bir plan dahilinde müşteriye daha kolay bir şekilde ürün veya hizmet sunulmaktadır. Bu yöntemde amaç müşteriye satış yapmak mı yoksa müşteri sadakati oluşturmak mı konuları ele alınmaktadır.

Niş pazarlama; belirli bir amaç için yapılacak olan pazarlama türünde belirli bir bölge, belirli bir ürün veya kişilere yönelik olarak yapılan çalışmalara denir. Belirli bir bölgeye yönelmesinin nedeni rekabetçi Pazar içerisinde daha kolay bir şekilde müşteriye odaklanmak ve müşteri bulmaya çalışmaktır.

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız