Reklam Zamanı Firmanı Ekle

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

 • 22.01.2020
 • 0

 

Küresel ısınma; dünya atmosferine salınan sera gazlarının, sanayi fabrikalarından çıkan dumanların, araba egzozlarının ve yakacak olarak kullanılan yanıcı maddelerin gazlarının dünya atmosferine yayılması sonucu hava, deniz, toprak ve su yapısında oluşan kirliliğin dünya sıcaklığının artmasına neden olmasına denir. Küresel ısınma ile beraber atmosfer sıcaklığında meydana gelen artışlardan dolayı denizlerde bulunan oksijen miktarının azalması, toprakta yer alan humus miktarının azalması ve havadaki oksijen miktarının değişmesi ile beraber birden çok olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. Sera gazlarının yayılması sonucunda dünya atmosferinin sıcaklığındaki artış ile beraber oluşan iklim değişikliği ile bölgelerde bulunan iklim yapısının da değişmesine neden olmaktadır. Kutup bölgesinde bulunan buzulların erimesi, ekvator bölgesindeki sıcaklığın artması ve bundan dolayı da yağış rejiminin dengesizleşmesi durumunda, o bölgede yaşayan canlı ve cansız varlıkların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir.

Küresel ısınmanın günden güne artış göstermesi ülke ekonomisine de oldukça olumsuz etki etmektedir. Sera gazları,  sanayi bölgelerinde bulunan fabrikaların kullanmış oldukları kimyasal maddelerin yaymış olduğu gazlar ve konutlarda kullanılan çeşitli yakıcı maddelerden dolayı çevreye verilen zararın artmasından dolayı ülkede yapılan çalışmalar için önemli derece de masraf yapılmaktadır. Fabrika bacalarında kullanılan filtrelerin takılmaması sonucunda sanayi bölgelerinde yayılan gazların şehir çevresine yayılması ve bununla beraber insan, hayvan ve doğa için olumsuz etkiler yaratmaktadır. Toprağa karışan kimyasal maddelerin, toprak içerisine yerleşmesinden dolayı bitkilerin humus oranlarında azalma meydana gelmektedir. Bu sebepten ötürü bitkilerin verimliliğinde azalma meydana gelmektedir. Bitkilerde meydana gelen bu olumsuzluklar insanlara da yansımaktadır. Yetişen ürünlerin organik olmaması, içerisinde bulunan maddelerin göstermiş olduğu yan etkilerden dolayı insan sağlığında meydana gelen sorunlar büyük sağlık önlemlerinin alınmasına neden olmaktadır. Sağlık alanında meydana gelecek olumsuzluklar ülke içerisinde karışıklığa da neden olmaktadır. Küresel ısınma sonucunda meydana gelen olumsuzluklar sadece bunlarla da sınırlı değildir. Muson bölgesinde bulunan ülkelerin iklim değişikliğinden dolayı fazla yağış alması ya da yağışların kuraklığa dönüşmesi, Avusturalya gibi ülkelerde sıcaklığın artması ile beraber orman yangınlarının artmasına ve binlerce hayvan ve ağacın yok olmasına neden olmaktadır.

Küresel Isınmayı Engellemenin Yolları:

 • Çevre temizliğine önemin artması
 • Ormanlara cam şişe, izmarit ve kömürlerin atılmaması
 • Fabrikalarda kimyasal dumanlar için filtre kullanılması
 • Konutlarda fazla enerji kullanımı yapılmaması
 • Enerji tasarrufu ürünlerin kullanılması
 • Fidan dikimine önemin verilmesi
 • Kimyasal atıkların denizlere akıtılmaması
 • Tarım ürünleri için ilaçlı gübrelerin kullanılması
 • Su tasarrufuna dikkat edilmesi
 • Plastik ürünlerin yanlış imha edilmemesi
 • Geri dönüşüme önem verilmesi

 

Bu faktörler ile küresel ısınmanın önüne geçilmesi için büyük katkı sağlanmış olunacaktır. Küresel ısınmaya bu şekilde önem verilmesi ile insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşam sürelerinde artış meydana gelerek daha sağlıklı bir dünyada yaşamış olacaklardır. Bu sayede dünya atmosferinin çok ısınmaması, atmosferin daha temiz gaz salınımı yapmasına, kutuplarda bulunan buzulların erimemesine, ekvator bölgesinde normalin dışında fazla yağışların olmaması ve muson bölgesi ve kurak bölgelerde daha fazla kuraklığın oluşmamasına katkı sağlamış olacaktır.

 

 

Yorumlar - 0

Yorum Yap

Okunabilir
Anlaşılabilir
Bilgilendirici
Yararlı
Puanınız